Wat is CPO

Wat is CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)?

• Samen, zelf de baas zijn
• Woningen bouwen tegen kostprijs
• Een buurt opbouwen, nog voor de eerste steen gelegd is
• Geen standaardwoning, maar een woning op maat

Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf ontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen de toekomstige bewoners, georganiseerd in een vereniging, de belangrijke beslissingen zoals het kiezen van een architect en aannemer. Door direct samen te werken met deze professionele partijen in het bouwproces ontstaan er betaalbare woningen, die aan ieders specifieke eisen en wensen voldoen. Bovendien krijg je al hart voor de buurt nog voordat de eerste steen gelegd is. Hierdoor ontstaat een buurt met een bijzonder prettige woonsfeer.

Bron: Youtube, Arjan Veeler

Wat willen wij doen?

Duurzame woningen realiseren door:

  • het minimaliseren van het gebruik van energie in het algemeen en  schaarse grondstoffen;
  • in plaats daarvan waar mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen;
  • zo veel mogelijk beperken, hergebruiken, recyclen en op de juiste wijze aanbieden van afvalstoffen;
  • het minimaliseren van het gebruik van (huishoudelijke) apparaten met een hoog energie- of waterverbruik of met een hoge milieulast;
  • het minimaliseren van het gebruik van drinkwater;
  • het minimaliseren van autogebruik en parkeeroverlast;

Betrokkenheid:
bevorderen van actieve betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en andere gebruikers in de wijk voor het beheer van de woningen en de woonomgeving in brede zin, een en ander overeenkomstig de regels en afspraken die daaromtrent van tijd tot tijd in de wijk zullen gelden.