Home

Welkom op de website van CPO De Vliegende Vennen

Collectief samen bouwen op één van de mooiste locaties in Rijen!

Via deze website houden wij u op de hoogte over het verloop van het CPO project De Vliegende Vennen. Ook vindt u informatie over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in het algemeen.

Nieuws

Update bouw 2

Er is weer flink gewerkt; De kavels zijn weer aangevuld met grond en netjes afgewerkt Aansluitingen zijn gereed gemaakt Bij kavel 1 zijn de dragers geplaatst Bij de kelders de stabileitsmuren en tijdelijke stempels Een aantal afvoeren van keukenafzuiging geplaatst Ook aan de bouwvakkers wordt gedacht, het dak van de keet is bedekt voor de …

Geen kavels meer beschikbaar

De vereniging ontvangt af en toe nog e-mails van mensen die interesse hebben im een een kavel. De kavels van dit CPO project De Vliegende Vennen zijn allen verkocht, er is geen mogelijkheid meer om een kavel in dit project te kopen. Voor de verdere nieuwbouwplannen verwijzen we U naar de gemeente Gilze- Rijen.

Locatie & woningen

Op 7 juni 2016 is aangegeven dat er in de wijk de Vliegende Vennen op perceel A en perceel B, zoals op onderstaand kaartje (links) nader aangegeven, ruimte is voor een CPO initiatief.

Locatie

 

Verkooptekening

 

Impressie van de woningen

Annie M.G. Schmidtplein

Belle van Zuylenstraat

Wat is CPO

Wat is CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)?

• Samen, zelf de baas zijn
• Woningen bouwen tegen kostprijs
• Een buurt opbouwen, nog voor de eerste steen gelegd is
• Geen standaardwoning, maar een woning op maat

Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf ontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen de toekomstige bewoners, georganiseerd in een vereniging, de belangrijke beslissingen zoals het kiezen van een architect en aannemer. Door direct samen te werken met deze professionele partijen in het bouwproces ontstaan er betaalbare woningen, die aan ieders specifieke eisen en wensen voldoen. Bovendien krijg je al hart voor de buurt nog voordat de eerste steen gelegd is. Hierdoor ontstaat een buurt met een bijzonder prettige woonsfeer.

Bron: Youtube, Arjan Veeler

Wat willen wij doen?

Duurzame woningen realiseren door:

  • het minimaliseren van het gebruik van energie in het algemeen en  schaarse grondstoffen;
  • in plaats daarvan waar mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen;
  • zo veel mogelijk beperken, hergebruiken, recyclen en op de juiste wijze aanbieden van afvalstoffen;
  • het minimaliseren van het gebruik van (huishoudelijke) apparaten met een hoog energie- of waterverbruik of met een hoge milieulast;
  • het minimaliseren van het gebruik van drinkwater;
  • het minimaliseren van autogebruik en parkeeroverlast;

Betrokkenheid:
bevorderen van actieve betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en andere gebruikers in de wijk voor het beheer van de woningen en de woonomgeving in brede zin, een en ander overeenkomstig de regels en afspraken die daaromtrent van tijd tot tijd in de wijk zullen gelden.

Over ons

CPO De Vliegende Vennen
KvK 66748135

Samenstelling bestuur:
Voorzitter : Ad Hendriks
Secretaris: Merel Koppejan
Penningmeester: Robert-Jan Bijl

Correspondentie adres:
CPO De Vliegende Vennen
Baroniestraat 25
5121 VK Rijen

E-mail: info@cpodevliegendevennen.nl